Serveis

Menjador

El nostre col·legi disposa d’un servei de menjador amb catering per als alumnes d’Infantil, Primària i Secundària. Considerem que el moment del dinar és, també, una estona educativa i desenvolupem un projecte que promou una dieta sana i equilibrada, alhora que es treballen hàbits i valors: saber ser-hi a la taula, no malbaratar els aliments, l’autonomia i el respecte als altres.

Tanmateix, tenim la capacitat d’adaptar-nos a les diferents necessitats, al·lèrgies i intoleràncies.

Escola matinera

L’escola matinera és un servei que ofereix el col·legi fonamentalment per conciliar la vida laboral dels pares i mares que necessiten deixar els fills/es abans que comence l’horari escolar.

L’horari establert és des de les 8:00h fins a les 9:00h.

En aquest espai pretenem que els xiquets/es, les edats dels quals oscil·len des dels tres fins als dotze anys, passen una estona agradable i distesa abans de començar la seva jornada escolar.

AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Bisbe Pont, és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu fonamental vetllar per l’educació de l’alumnat del centre i representar els interessos dels pares, mares o tutors legals, facilitant la seva participació a l’escola.

Són associats de l’AMPA els pares, mares o tutors d’alumnes del centre que abonen la quota corresponent.

Als Estatuts es defineixen les finalitats de l’AMPA, com per exemple:

  • Col·laborar amb la direcció del col·legi en l’educació integral dels alumnes.
  • Promoure la participació dels pares, mares o tutors/es dels alumnes en la gestió del centre, a través del Consell Escolar.
  • Informar i orientar els seus associats sobre la problemàtica de l’educació dels fills/es.
  • Organitzar activitats i serveis de tipus assistencial, social, educatiu, cultural, recreatiu, esportiu, pastoral i de previsió per als seus membres i altres components de la comunitat educativa del centre.

Pertànyer a l’AMPA permet participar de forma més activa en l’educació dels nostres fills/es, col·laborant amb el col·legi en la millora del mateix, fet que repercuteix positivament a TOTS els alumnes.

D’altra banda, l’AMPA organitza múltiples activitats al llarg de l’any escolar, que no es podrien fer d’una altra manera.

A més, l’AMPA representa els pares, mares i tutors/es al Consell Escolar.

Uniforme escolar

L’uniforme del col·legi comporta multitud d’avantatges, tant pels pares com pels xiquets/es. Suposa un estalvi temporal i econòmic molt important. Estalvi de temps perquè no cal preocupar-se cada matí de la roba que es posa el xiquet/a, sinó que és la mateixa cada dia; i estalvi econòmic perquè, encara que inicialment siguen cars, els uniformes escolars estan fabricats amb materials que duren més perquè estan preparats per ser rentats repetidament. A més, poden ser heretats entre els germans i no cal canviar el conjunt al complet cada any.

El desdejuni és el dinar més important del dia i amb el temps que estalviaran els xiquets/es vestint-se, segur que els donarà temps per desdejunar amb tranquil·litat i no arribaran tard a l’escola. Els xiquets/es es canviaran sols i aprendran a vestir-se amb rapidesa. 

A l’escola, el fet de portar uniforme significa que els alumnes aniran a estudiar, no a presumir de manera de vestir o veure qui porta roba de moda o de marca. És a dir, fomentarà la igualtat entre l’alumnat, evitarà que alguns es senten inferiors o menys valorats que altres i fins i tot reduirà les burles i conflictes entre els alumnes.

L’uniforme unifica i dóna una certa identitat a l’alumnat. Els fa sentir part d’un grup i més fàcils d’identificar pels mestres quan fan alguna sortida (excursions, anada al teatre…) del col·legi.

Atenció personalitzada i familiar

Una de les claus del nostre centre és la pedagogia de la proximitat que pretén una atenció personalitzada i càlida, el descobriment de les necessitats vitals i l’escolta permanent de les expectatives, les pors i les esperances. 

Les nostres ràtios reduïdes ens permeten cuidar el creixement de l’escola, i continuar sent un centre familiar, per tal de garantir l’atenció personalitzada a cada xiquet/a i família.

App Edvoice

Edvoice és una aplicació que simplifica la comunicació entre familiars, alumnes i docents de forma fàcil i privada. Permet l’enviament de missatges, faltes d’assistència, incidències, notes, fotos i documents a temps real amb la idea d’involucrar a l’alumnat i a les famílies amb el procés educatiu per tal de millorar el seguiment individual i els seus resultats

Gabinet psicopedagògic

Al col·legi Bisbe Pont, el Departament Psicopedagògic adquireix una rellevància especial ja que és l’encarregat de reunir informació sobre l’alumnat, avaluar-ne el desenvolupament d’aprenentatge i els trets personals, informar i orientar al professorat sobre les pautes d’actuació dels alumnes, col·laborar-hi als programes de formació de grup i tutoria, aplicar els programes de reforç educatiu i els programes d’intervenció psicopedagògica i realitzar l’orientació professional de l’alumnat després d’acabar les diferents etapes, així com informar i orientar a les famílies.

Mediació escolar

Al nostre centre apostem per la mediació ja que és una proposta educativa compromesa amb el desenvolupament integral de la persona, de la seva capacitat de viure amb autonomia i amb solidaritat.

És una manera de resoldre conflictes entre dues o més persones amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial, el mediador, que regula el procés de comunicació cap a una possible solució que satisfaça les necessitats de les parts en conflicte.

D’aquesta manera treballem la prevenció i la resolució de conflictes des d’un MODEL INTEGRAT. Intentem que les parts implicades resolguen de manera satisfactòria i duradora els seus desencontres, aconseguint-se un clima escolar sa i propici per al creixement integral de la persona.

Som plurilingües

Dins el nostre projecte educatiu d’aprenentatge plurilingüe, el valencià, castellà i anglès estan presents a totes les etapes educatives, des d’Educació Infantil fins a Secundària.

El col·legi Bisbe Pont aposta clarament per un aprenentatge plurilingüe a les seves aules, en què de manera gradual, s’està introduint l’anglès com a llengua vehicular en matèries curriculars no lingüístiques, com és el cas de l’educació plàstica i l’educació física a Educació Primària i Secundària.

Necesites més informació?

964521126

horari d’atenció 9:00 – 17:00