Qui som?

El col.legi Bisbe Pont és un centre educatiu privat concertat de caràcter catòlic. El nostre compromís consisteix en oferir un ensenyament de qualitat, amb personal altament qualificat i tots els interessos centrats, sobretot, en els nostres estudiants.

El Bisbe Pont és un centre d’ensenyament que des de 1968 basa la seva ideologia en una educació humanística, activa, participativa i cristiana, on la implicació directa dels professors amb els seus estudiants, a la recerca de la diversitat, l’esforç, la responsabilitat i els propis valors de la individual.

Des d'infantil fins a secundària, educant el cor i la intel·ligència

Història

El col·legi Bisbe Pont es crea l’any 1968, a la localitat de Vila-real, al caliu de la poc abans creada Parròquia de Santa Sofia, que detecta la mancança de llocs escolars a la ciutat. Obté l’aprovació de la «Dirección General de Enseñanza Primaria»  l’any 1968, amb la denominació «Madrigal Virgen de Gracia» del «Patronato Diocesano de Segorbe-Castellón». Les diferents reformes educatives el converteixen successivament en Centre Privat Subvencionat i Centre Privat Concertat.  La denominació esmentada és substituïda per la de Bisbe Pont, quan el Dr. Josep Pont i Gol deixa de presidir la nostra Església Diocesana per fer-ho en la Metropolitana de Tarragona. 

A causa de la concertació d’aquest centre, cal destacar que aquest centre pertany al Bisbat Sogorb-Castelló, atribuint al centre un caràcter cristià catòlic. És a dir, l’entitat titular d’aquest centre recau totalment sobre el Bisbat, tot i que és el rector Mossèn Guillermo el que supervisa i s’encarrega del seu funcionament. Així doncs, aquest centre proporciona l’oportunitat, dins el respecte a la pluralitat, a la formació en els principis cristians amb el consentiment dels pares, els quals accepten el caràcter de centre al sol·licitar i formalitzar l’admissió dels seus fills/es com a alumnes d’aquest centre. Per això, és important destacar que paraules com la integració, convivència i el respecte formen part dels principals objectius de la comunitat educativa.

Història

El col·legi Bisbe Pont es crea l’any 1968, a la localitat de Vila-real, al caliu de la poc abans creada Parròquia de Santa Sofia, que detecta la mancança de llocs escolars a la ciutat. Obté l’aprovació de la «Dirección General de Enseñanza Primaria»  l’any 1968, amb la denominació «Madrigal Virgen de Gracia» del «Patronato Diocesano de Segorbe-Castellón». Les diferents reformes educatives el converteixen successivament en Centre Privat Subvencionat i Centre Privat Concertat.  La denominació esmentada és substituïda per la de Bisbe Pont, quan el Dr. Josep Pont i Gol deixa de presidir la nostra Església Diocesana per fer-ho en la Metropolitana de Tarragona. 

A causa de la concertació d’aquest centre, cal destacar que aquest centre pertany al Bisbat Sogorb-Castelló, atribuint al centre un caràcter cristià catòlic. És a dir, l’entitat titular d’aquest centre recau totalment sobre el Bisbat, tot i que és el rector Mossèn Guillermo el que supervisa i s’encarrega del seu funcionament. Així doncs, aquest centre proporciona l’oportunitat, dins el respecte a la pluralitat, a la formació en els principis cristians amb el consentiment dels pares, els quals accepten el caràcter de centre al sol·licitar i formalitzar l’admissió dels seus fills/es com a alumnes d’aquest centre. Per això, és important destacar que paraules com la integració, convivència i el respecte formen part dels principals objectius de la comunitat educativa.

A causa de la concertació d’aquest centre, cal destacar que aquest centre pertany al Bisbat Sogorb-Castelló, atribuint al centre un caràcter cristià catòlic. És a dir, l’entitat titular d’aquest centre recau totalment sobre el Bisbat, tot i que és el rector Mossèn Guillermo el que supervisa i s’encarrega del seu funcionament. Així doncs, aquest centre proporciona l’oportunitat, dins el respecte a la pluralitat, a la formació en els principis cristians amb el consentiment dels pares, els quals accepten el caràcter de centre al sol·licitar i formalitzar l’admissió dels seus fills/es com a alumnes d’aquest centre. Per això, és important destacar que paraules com la integració, convivència i el respecte formen part dels principals objectius de la comunitat educativa.

CARÀCTER PROPI
DE L’ESCOLA

El col·legi Bisbe Pont, creat per mossèn Guillermo Sanchis Coscollà, té com fi fundacional donar educació i ensenyament als nens i joves, preferentment mancats de recursos econòmics, que es preparen per a la vida professional, i sostenir un centre educatiu on s’imparteix aquesta educació i ensenyament, així com promoure totes les activitats que afavoreixin el desenvolupament humà i cristià dels nens i joves, de forma gratuita. S’ha caracteritzat per ser un centre de portes obertes, creatiu i acollidor, de grans iniciatives i preocupat per impartir una formació integral que arribe a tots. La seva concepció d’escola va més enllà de l’horari escolar i ajuda els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada vegada més àmplies, responent a l’exigència personal de ser fidels al nostre compromís.

Atendre i donar resposta educativa a qualsevol necessitat que puga aparèixer en l’alumnat, i de forma molt especial a les situacions de pobresa pròpies de la nostra societat actual.

Potenciar entre les famílies dels alumnes el sentit de pertinença al Col·legi.

Assolir una implicació del professorat en la innovació pedagògica d’una manera continuada.

Fomentar les estructures creades per a desenvolupar la Missió dins de la comunitat educativa, d’acord amb els plantejaments de la Institució.

VISIó

Promoure l’activitat educativa de centre en l’entorn, per inserir als alumnes com a ciutadans implicats en la millora de la mateixa.

Millorar la imatge del Centre i la comunicació amb l’entorn.

Impulsar els processos relacionats amb l’activitat docent, estant atents als avanços tecnològics i metodològics, per tal de continuar avançant en la millora de la Qualitat Educativa.

Assolir una implicació del professorat en la innovació pedagògica d’una manera continuada.

VISIó

Promoure l’activitat educativa de centre en l’entorn, per inserir als alumnes com a ciutadans implicats en la millora de la mateixa.

Millorar la imatge del Centre i la comunicació amb l’entorn.

Impulsar els processos relacionats amb l’activitat docent, estant atents als avanços tecnològics i metodològics, per tal de continuar avançant en la millora de la Qualitat Educativa.

Assolir una implicació del professorat en la innovació pedagògica d’una manera continuada.

Atendre i donar resposta educativa a qualsevol necessitat que puga aparèixer en l’alumnat, i de forma molt especial a les situacions de pobresa pròpies de la nostra societat actual.

Potenciar entre les famílies dels alumnes el sentit de pertinença al Col·legi.

Assolir una implicació del professorat en la innovació pedagògica d’una manera continuada.

Fomentar les estructures creades per a desenvolupar la Missió dins de la comunitat educativa, d’acord amb els plantejaments de la Institució.

Responsabilitat

Ajudem als alumnes a prendre decisions coherents amb els seus valors i creences, conscients de les obligacions i conseqüències que d’això es deriven. Els alumnes troben oportunitats per exercir la seva responsabilitat: fidelitat a la paraula donada, treball personal, participació en la vida escolar, desenvolupament d’hàbits d’ordre i puntualitat.

Servei a la Comunitat

Tenim cura de manera especial que tots aprenguem a tenir consciència de les injustícies socials i comprometre’ns a favor d’una societat més justa i fraterna. Volem insistir en la importància de l’ecologia, la pau, els Drets de l’Infant i la cooperació desinteressada per a l’assoliment del bé comú. Afavorim també els processos d’adquisició d’hàbits i actituds de servei, d’ajuda gratuïta i d’adhesió a projectes solidaris.

Convivència

Impulsem l’acceptació mútua, el treball en equip, les relacions fraternes, el respecte de les opinions i de tota creença, idea o costum. En la nostra societat multicultural i multi-religiosa, donem especial importància a aspectes com ara: el respecte a la diversitat i singularitat de les persones, la participació en l’exercici democràtic, el creixement de l’amistat, l’estima de la pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i grupal i mai com a causa d’exclusió.

Responsabilitat

Ajudem als alumnes a prendre decisions coherents amb els seus valors i creences, conscients de les obligacions i conseqüències que d’això es deriven. Els alumnes troben oportunitats per exercir la seva responsabilitat: fidelitat a la paraula donada, treball personal, participació en la vida escolar, desenvolupament d’hàbits d’ordre i puntualitat.

Servei a la Comunitat

Tenim cura de manera especial que tots aprenguem a tenir consciència de les injustícies socials i comprometre’ns a favor d’una societat més justa i fraterna. Volem insistir en la importància de l’ecologia, la pau, els Drets de l’Infant i la cooperació desinteressada per a l’assoliment del bé comú. Afavorim també els processos d’adquisició d’hàbits i actituds de servei, d’ajuda gratuïta i d’adhesió a projectes solidaris.

Convivència

Impulsem l’acceptació mútua, el treball en equip, les relacions fraternes, el respecte de les opinions i de tota creença, idea o costum. En la nostra societat multicultural i multi-religiosa, donem especial importància a aspectes com ara: el respecte a la diversitat i singularitat de les persones, la participació en l’exercici democràtic, el creixement de l’amistat, l’estima de la pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i grupal i mai com a causa d’exclusió.

Interioritat

El nostre centre és un lloc per a l’experiència en què ajudem a comprendre i interpretar els fets i a interioritzar les normes que afavoreixin el creixement interior. Per al desenvolupament de la interioritat potenciem l’autoestima, l’expressió de vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, assossec i silenci; el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió. Amb tot això volem que l’escola sigui per a tots una experiència feliç.

Interioritat

El nostre centre és un lloc per a l’experiència en què ajudem a comprendre i interpretar els fets i a interioritzar les normes que afavoreixin el creixement interior. Per al desenvolupament de la interioritat potenciem l’autoestima, l’expressió de vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, assossec i silenci; el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió. Amb tot això volem que l’escola sigui per a tots una experiència feliç.

Creativitat

Contribuïm al creixement personal estimulant la capacitat de creació, d’iniciativa i de veure les coses de forma diferent. Tot això és necessari per tenir amplitud de mires, flexibilitat de pensament, estima de la dimensió estètica, així com per a la construcció d’un projecte personal.

Fe

Optem per un model educatiu obert a la transcendència, perquè creiem en el valor transformador de la fe i en el poder educatiu de l’Evangeli de Jesús, viscuts en la comunitat cristiana.

Un espai familiar i acollidor

INSTAL·LACIONS

El col·legi Bisbe Pont està situat a la zona nord-oest de la ciutat i es troba edificat entre els carrers Santa Sofia, Briset, Calvari i Avinguda Penyagolosa.

Necesites més informació?

964521126

horari d’atenció 9:00 – 17:00