Projectes educatius

Còpia de _38A7084

La intenció sempre és la d’acompanyar als xiquets/es en aquest procés que va del pensament concret al pensament abstracte. Per això, amb EMAT es plantegen estratègies que promouen, a través de diferents estímuls tant físics como sensorials i socials, fer més assequible el contingut matemàtic. 

És un programa de lectoescriptura creativa amb l’objectiu de desenvolupar neurològicament als xiquets/es de 3 a 6 anys.
El programa valora especialment el llenguatge com instrument de comunicació oral i escrita, de representació i de comprensió i d’autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta
.

ludilletres-bp
robotica-educativa

La intenció sempre és la d’acompanyar als xiquets/es en aquest procés que va del pensament concret al pensament abstracte. Per això, amb EMAT es plantegen estratègies que promouen, a través de diferents estímuls tant físics como sensorials i socials, fer més assequible el contingut matemàtic. 

Progrentis és una plataforma tecnològica de destreses digitals per al desenvolupament del pensament creatiu. Progrentis parteix d’elevar la destresa lectora en termes de comprensió i fluïdesa dels alumnes, per després, a través de les destreses digitals, portar l’alumnat a l’aplicació d’aquestes destreses en el tractament de la informació i la resolució de problemes. 

progrentis
esplai actiu

Al nostre centre existix un projecte d’esplai que soluciona els problemes, permetix millorar la convivència, facilita la inclusió de l’alumnat, millora l’organització dels esplais i oferix més recursos d’oci, aprenentatge i entreteniment.

Els escacs, gràcies a les seves característiques lúdiques i intel·lectuals, són un recurs pedagògic apropiat per ajudar a què l’alumnat a partir dels tres anys, desenvolupen múltiples habilitats mentals per optimitzar els seus processos d’aprenentatge i s’eduquen en valors. 

escacs-cbp
tablets-cbp

L’ús d’aquest dispositiu és un recurs més per motivar l’alumne a aprendre, facilita la recerca i fomenta el treball col·laboratiu, a més de ser atractiu i familiar el capacita en l’ús productiu de les eines digitals que permet afrontar, de manera satisfactòria, els reptes de la societat del futur.
No es tracta d’un simple canvi de suport, llibres per tauleta, sinó d’un alumne receptor de coneixements, a un alumne que construeix els seus propis, de manera col·laborativa i cooperativa sota la guia, l’orientació i la supervisió del professor. Requereix, per tant, la implementació de metodologies en què siguin els protagonistes del seu aprenentatge, capaços de buscar informació, classificar-la, filtrar-la, utilitzar-la per a la construcció del seu aprenentatge
.

La ilusión, la magia y la emoción son elementos imprescindibles para la mente infantil, y especialmente para conectar con las propuestas y emocionarse con el aprendizaje. Por ello, con Inspira hemos creado un mundo para ellos, para que el aprendizaje sea una aventura y un descubrimiento constante.

Còpia de _38A6925
Còpia de _38A7190

Aquest programa que té com a objectiu últim convertir tots els alumnes en lectors eficaços a través del treball continu amb unes tècniques de treball intel·lectual convenientment estructurades i seqüenciades que pretenen fomentar i desenvolupar les capacitats que intervenen directament en l’acte lector: atenció, comprensió, intuïció, velocitat , habilitat visual, memòria, anticipació…

Aquestes tècniques s’enfoquen a millorar la motivació, comprensió i capacitació lectores dels estudiants.

Educar a les emocions, segons demostra la Neurociència, és la base per aprendre a viure amb nosaltres mateixos i amb els altres. S’ha demostrat que la docència no es limita a l’ensenyament intel·lectual, sinó que l’objectiu de l’educació és contribuir al desenvolupament global de cada persona; cal connectar amb el món emocional per facilitar el procés d’aprenentatge.

Còpia de _38A7342
Còpia de _38A7546

L’objectiu principal d’aquest programa és que els nostre alumnat comprenga la importància del respecte, l’ajuda a les persones que ho necessiten i l’empatia. És a dir, educar en la solidaritat.  

Considerem que si reflexionem sobre valors humans essencials i compartim aquestes idees amb les famílies, estarem contribuint a formar persones responsables i a construir una societat més justa

La Mediació Escolar entre iguals, té com a objectiu principal millorar la convivència, la resolució de conflictes i la seua prevenció

Còpia de _38A7100

Necesites més informació?

964521126

horari d’atenció 9:00 – 17:00