SABIES QUÈ..?
SABIES QUÈ..?

L'estimulació primerenca és una disciplina utilitzada per a optimitzar el desenvolupament de les destreses cognitives, sensorials, lingüístiques i, per descomptat, motrius dels nens entre els 0 a 6 anys.

L'estimulació primerenca és una disciplina utilitzada per a optimitzar el desenvolupament de les destreses cognitives, sensorials, lingüístiques i, per descomptat, motrius dels nens entre els 0 a 6 anys.
SABIES QUÈ..?
SABIES QUÈ..?

L'estimulació primerenca és una disciplina utilitzada per a optimitzar el desenvolupament de les destreses cognitives, sensorials, lingüístiques i, per descomptat, motrius dels nens entre els 0 a 6 anys.

L'estimulació primerenca és una disciplina utilitzada per a optimitzar el desenvolupament de les destreses cognitives, sensorials, lingüístiques i, per descomptat, motrius dels nens entre els 0 a 6 anys.

A través de l’aplicació de tècniques, jocs i activitats es pretén establir una xarxes neuronals que permetin elaborar una estructura de pensament que faciliti l’adquisició d’aprenentatges que seran bàsics en etapes posteriors.
L’estimulació primerenca també és utilitzada com a mitjà de prevenció de dificultats.
“Glen Domen”

A la nostra ESCOLA DE FAMÍLIES disposem d’un ambient agradable dotat de tots els recursos necessaris perquè les nostres famílies s’enriqueixin amb els nostres espais, materials i professionals.

Vols més informació?

964521126

horari d’atenció 9:00 – 17:00